Рекомендації за напрямком PHP

Для того, щоб ваше навчання було ефективним, просимо вас ознайомитися з вимогами та рекомендаціями для вступу до інтернатури.

Вимоги:

 • Базові знання PHP
 • Розуміння принципів об’єктно-орієнтованого програмування
 • Знання інструментів і утиліт розробки: PhpStorm IDE, Xdebug
 • Знання основ проектування і розробки баз даних, принципів реляційної бази даних (таблиці, ключі, індекси)
 • Розуміння принципів і завдань нормалізації і денормализації структури баз даних, операції при роботі з множинами (об’єднання, перетин, множення)
 • Знання основ життєвого циклу проекту і інструментів для підтримки життєвого циклу розробки: принципи систем управління версіями, bug- and task-tracking
 • Знання основ unit тестування: цілі, принципи, відмінність від інших видів автоматизованого тестування
 • Базові знання методів HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), URL, cookies, сеансів
 • Базові знання в сфері створення і роботи з RESTful API
 • Базові знання HTML-розмітки
 • Базові знання CSS
 • Базові знання JavaScript і ECMAScript
 • Базові знання AJAX

Корисно почитати:

 • PHP and MySQL by Joel Murach
 • PHP Objects, Patterns and Practice by Matt Zandstra
 • Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software by Gamma, Helm, Johnson, Vlissides
 • Writing That Works: How to Communicate Effectively In Business by Kenneth Roman
 • JavaScript: The Good Parts by Douglas Crockford, O’Reilly Media / Yahoo Press
 • AJAX and PHP: Building Responsive Web Applications by Christian Darie, Bogdan Brinzarea, Flip Chereches-Tosa

Онлайн тренінги:

Відео курси:

Інші інтернет джерела: